Do našeho týmu hledáme nové lidi. Podívejte se na volné pozice.
Více informací
  • cs
  • en

Sociální služba osobní asistence

Potřebujete doprovod k lékaři, pomoc s hygienou či sebeobsluhou?
Jste osamělí a potěšila by Vás společnost a vlídné slovo?
Vnímáte, že už na všechno sami nestačíte a uvítali byste pomoc?

O službě

„Osobní asistence je terénní sociální službou podle §39 zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Službu poskytujeme dle registrace, tedy v regionech Praha a Středočeský kraj (od 15.8.2016, identifikátor 5914719).

Sociální služba osobní asistence je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“

Pokud chcete profesionální péči o Vaše nejbližší, rodiče, nebo prarodiče, neváhejte nás kontaktovat. Garantujeme, že od chvíle příjmu klient nezůstane bez péče.

Poskytování a realizace služby

  • Služba je realizována v přirozeném prostředí klienta, ať už v jeho domácnosti nebo prostřednictvím doprovodů i mimo něj (doprovod k lékaři, na úřad atp.).

  • Časový rozsah poskytování služby se podřizuje potřebám klienta, jsme připraveni zajistit kompletní péči v průběhu 24 hodin.

  • Pracovník služby poskytuje podporu, pomoc a péči v oblastech, ve kterých klient potřebuje, a to při úkonech péče o vlastní osobu (např. oblékání, přesun na lůžko apod.), při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, při zajišťování kontaktu se spol. prostředím a vyřizováním osobních záležitostí.
  • Klient je pracovníkem aktivizován vhodným způsobem tak, aby jeho dosavadní schopnosti a dovednosti byly co nejdéle udrženy, případně i obnoveny a podpořeny.

Našim klientům zajišťujeme podporu, pomoc a péči založené na vstřícném a individuálním přístupu. Péče o klienta je vedena partnerskou formou spolupráce mezi pracovníkem poskytovatele a klientem s eliminací bezpečnostních rizik, a to vždy s dodržením práva klienta na důstojné zacházení.

 

 

Potřebujete poradit nebo máte dotaz?

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Vždy se přizpůsobíme Vašim potřebám…

Sociální služby
Sociální služby
Sociální služby
Kurzy

Novinka

Kurzy

Darujte plus